Skip to main content
ANETTE LUDIKHUIZE - COACHING & TRAINING

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-5-2018

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Anette Ludikhuize coaching & training
Reigerstraat 47
7731 ZR Ommen
Kvk: 62173111

Het gebruik van persoonsgegevens door Anette Ludikhuize coaching & training
Anette Ludikhuize coaching & training verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Anette Ludikhuize coaching & training verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Gegevens in een plan van aanpa
 • Gespreksverslagen

Doeleinden
Anette Ludikhuize coaching & training verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse
doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het verzorgen van trainingen of workshops;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Anette Ludikhuize coaching & training hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Anette Ludikhuize coaching & training persoonsgegevens uitwisselen. Anette Ludikhuize coaching & training kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Anette Ludikhuize coaching & training aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Anette Ludikhuize coaching & training zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens
Anette Ludikhuize coaching & training zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Anette Ludikhuize coaching & training zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom bewaart Anette Ludikhuize coaching en training dossiers op een veilige plek, waar derden niet bij kunnen.
Digitaal op haar computer waarvan periodiek een backup wordt gemaakt welke in een afgesloten kluis wordt bewaard.

Profilering
Incidenteel combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, emails en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt zodat de website naar behoren werkt. Tracking cookies worden niet toegepast

Uw rechten
U heeft het recht om Anette Ludikhuize coaching & training een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Anette Ludikhuize coaching & training verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Anette Ludikhuize coaching & training
Reigerstraat 47
7731 ZR Ommen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Anette Ludikhuize coaching & training laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door dienstverlener, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Anette Ludikhuize coaching & training kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.