Skip to main content
ANETTE LUDIKHUIZE - COACHING & TRAINING
  • Online Coaching

Online Coaching

Gezien de huidige situatie en vanwege het feit dat er tegenwoordig veel activiteiten ook online plaats vinden is het bij mij ook mogelijk om via E-coaching of Online coaching een (loopbaan)traject aan te gaan.

De communicatie verloopt dan via tablet, computer of telefoon. De ideale oplossing voor het geval dat face-to-face contact niet mogelijk is i.v.m. bijvoorbeeld de huidige Corona crisis, onregelmatig werktijden of de wens reisuren zoveel mogelijk te willen beperken.

Als coach zal ik mij, net als bij een face-to-face gesprek, inspannen om te werken aan een vertrouwensband, welke onmisbaar is bij een coachtraject.

Vorm Online coaching kan bestaan uit alleen online gesprekken via skype of beeldbellen of uit een combinatie van online gesprekken & schriftelijke opdrachten. Welke vorm wordt gekozen vindt in onderling overleg plaats.

Een bijkomstig voordeel van online coaching kan zijn, dat er een relatief hogere of juist lagere contactfrequentie is dan bij face-to-face gesprekken. De laatst genoemden vinden vaak één keer in de 2 weken plaats. Met e-coaching is het mogelijk om een of twee keer per week (kort) contact te hebben met elkaar. Als coachee zet je dan kleinere stapjes per keer, maar wel veel meer stapjes. Het coachdoel wordt op die manier vaak in kortere tijd bereikt. Anderzijds kan het zijn dat je liever wat langer doet over een coachtraject, om wat voor reden dan ook, en dit kan via e-coaching ook prima geregeld worden. Het tempo van coachee is leidend.

De werkwijze bij online coaching is hetzelfde als bij face-to-face gesprekken.

Stap 1:Vrijblijvend kennismakingsgesprek via whatsapp beeldbellen of skype.

Stap 2:Opmaak offerte. De coachee ontvangt dit ter goedkeuring. Eventuele gewenste aanpassingen worden verwerkt.

Stap 3:Bij akkoord offerte gaat het traject van start op basis van de gekozen vorm.

Stap 4:Tussenevaluatie op in offerte vastgelegd moment. Eventueel bijstellen tijdpad.

Stap 5:Afronden en afscheid nemen.

Stap 6:Nazorg, belmoment ongeveer 6 weken na laatste contactmoment.